Εκτύπωση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ –
ΡΟΔΟΣ - 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
 

recycle2011Το σχολείο μας και κατά συνέπεια και η Β τάξη θα συμμετάσχει στην προσπάθεια συγκέντρωσης χαρτικού υλικού προκειμένου να ανακυκλωθεί.

Φέρνουμε λοιπόν από το σπίτι καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά, κόλλες Α4, παλιά έντυπα και τα τοποθετούμε στην κούτα της τάξης.

Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02 Απριλίου 2011 στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα (Κορακόνερο) , μεταξύ 11.00 και 14.00 για όσους ενδιαφέρονται να πάνε οι ίδιοι εκεί.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΡΟΔΟΣ - 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

Το σχολείο μας και κατά συνέπεια και η Β τάξη θα συμμετάσχει στην προσπάθεια συγκέντρωσης χαρτικού υλικού προκειμένου να ανακυκλωθεί.

Φέρνουμε λοιπόν από το σπίτι καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά, κόλλες Α4, παλιά έντυπα και τα τοποθετούμε στην κούτα της τάξης.

Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02 Απριλίου 2011 στο χώρο στάθμευσης του Αθλητικού Κέντρου στο Καρακόνερο, μεταξύ 11.00 και 14.00 για όσους ενδιαφέρονται να πάνε οι ίδιοι εκει.