Εκτύπωση PDF
Ευρετήριο Άρθρου
Νόμος Ειδικής Αγωγής
Διαταραχές
Δεύτερη
Φοίτηση
Ίδρυση Σχολείων
Όλες οι Σελίδες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΟΜΟΣ 2817/2000
Άρθρο 1
ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ


1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών. διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων