Το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου αναστέλεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε σχετικά.