Πληροφορίες Α1

Εκτύπωση PDF

anthi13 Παρατηρήσεις:  

Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται κάθε 

Τα παιδιά σχολάνε κάθε μέρα στις 12:30.

Η δασκάλα της τάξης
Πατσούρη Ανθή