epistrofi

Ιστορία Δ' - Ψηφιακό Σχολείο

Αφηγήσεις Ιστορίας Δ'

Ενότητα 1
Γεωμετρικά Χρόνια

1. Η κάθοδος των Δωριέων (Κεφ.1) speaker1

2. Oι Έλληνες δημιουργούν αποικίες
(Κεφ.2) speaker1

3. Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων
(Κεφ.3) speaker1

4. Η τέχνη και η γραφή (Κεφ.4) speaker1

Ενότητα 2
Αρχαϊκά Χρόνια

1. Νέες αποικίες των ελλήνων (Κεφάλαιο 5) speaker1

2. Τα Πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα (Κεφάλαιο 6)
speaker1

3. Oι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες (Κεφάλαιο 7)
speaker1

4. Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής (Κεφάλαιο 8) speaker1

5. Τα γράμματα (Κεφάλαιο 9) speaker1

6. Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα (Κεφάλαιο 10) speaker1

7. Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη (Κεφάλαιο 11) speaker1

8. Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας (Κεφάλαιο 12) speaker1

9. Oι νόμοι του Σόλωνα. O Πεισίστρατος γίνεται τύραννος (Κεφάλαιο 13) speaker1

10. O Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία (Κεφάλαιο 14) speaker1

Ενότητα 3
  ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡOΝΙΑ

1. Νέες αποικίες των ελλήνων  (Κεφάλαιο 15) speaker1

2. O περσικός κίνδυνος  (Κεφάλαιο 16)
speaker1

3. Η μάχη των Θερμοπυλών  (Κεφάλαιο 17)  speaker1

4. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Κεφάλαιο 18) speaker1

5. Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης (Κεφάλαιο 19) speaker1

6. Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη (Κεφάλαιο 20) speaker1

7. Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή (Κεφάλαιο 21) speaker1

8. Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων (Κεφάλαιο 22) speaker1

9. O «χρυσός αιώνας» της τέχνης (Κεφάλαιο 23) speaker1

10. Η Αθήνα γίνεται «σχολείο της Ελλάδας» (Κεφάλαιο 24) speaker1

11. Αιτίες και αφορμές του  πελοπονησιακού πολέμου (Κεφάλαιο 25) speaker1

12. Oι κυριότερες φάσεις του πολέμου (Κεφάλαιο 26) speaker1

13. Η ηγεμονία της Σπάρτης (Κεφάλαιο 27) speaker1

14. Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία (Κεφάλαιο 28) speaker1

15. Η ηγεμονία της Θήβας (Κεφάλαιο 29) speaker1

16. Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη (Κεφάλαιο 30) speaker1

17. O Μ. Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο (Κεφάλαιο 31) speaker1

18. Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας (Κεφάλαιο 32) speaker1

19. O θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου (Κεφάλαιο 33) speaker1

Ενότητα 4
   ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

1. Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται (Κεφ. 34) speaker1

2. O Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου (Κεφ. 35) speaker1

3. Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια (Κεφ. 36) speaker1

4. Oι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια (Κεφ. 37) speaker1

5. Το ρωμαϊκό κράτος (Κεφ. 38) speaker1

6. Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη (Κεφ. 39) speaker1

7. Η υποταγή του ελληνικού κόσμου (Κεφ. 40) speaker1


Ενότητα 5
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου (Κεφ. 41Α) speaker1

2. Η γλώσσα που μιλάω (Κεφ. 41Β) speaker1

3. Μια μέρα στην Αρχαία Ολυμπία (Κεφ. 42) speaker1

Ενότητα 6
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1. Η ιστορία του τόπου μου (Κεφ. 43) speaker1


 

5. Νέες αποικίες των ελλήνων

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 5
Νέες αποικίες των ελλήνων
 


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Oι Έλληνες εγκατέλειψαν τα χωριά και συγκεντρώθηκαν στις πόλεις. Η πόλη έγινε κράτος µε ακρόπολη και τείχος. Τότε ιδρύθηκαν πολλές αποικίες στα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου πόντου. Εκεί γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη ο ποντιακός ελληνισµός.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

     

Oι µετακινήσεις στον ελληνικό χώρο έφεραν πολλές αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων. Πολλοί εγκατέλειψαν τα χωριά τους και άρχισαν να συγκεντρώνονται σε περιοχές όπου µπορούσαν να ζήσουν καλύτερα και µε περισσότερη ασφάλεια. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι πόλεις-κράτη.

Κέντρο της νέας πόλης ήταν η ακρόπολη ,στο πιο ψηλό σηµείο της περιοχής. Εκεί βρίσκονταν οι ναοί των θεών και τα δηµόσια κτίρια. Γύρω από αυτή χτίστηκαν οι κατοικίες των ανθρώπων. Όλος αυτός ο χώρος προστατευόταν από ψηλά τείχη. Η ζωή στην πόλη έγινε καλύτερη και όλοι ένιωσαν περισσότερο ασφαλείς. Κάποιοι έµεναν στα χωριά καλλιεργώντας τη γη. Σιγά σιγά όµως ο πληθυσµός αυξήθηκε και η γη δεν έφτανε να τους θρέψει όλους.

Μερικοί τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να πάνε αλλού να ζήσουν. Η µετακίνηση αυτή τη φορά έγινε οργανωµένα. Η πόλη ρωτούσε το µαντείο των ∆ελφών για το κατάλληλο µέρος όπου θα γινόταν η εγκατάσταση. Η τελετή της αναχώρησης, στην οποία έπαιρναν µέρος όλοι οι πολίτες, ήταν συγκινητική.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!


 

Με δάκρυα στα µάτια οι άποικοι αναχωρούσαν για τη νέα πατρίδα. O αρχηγός τους έπαιρνε το «ιερόν πυρ» µε το οποίο θα άναβε το βωµό της αποικίας. Αυτό συµβόλιζε τους στενούς δεσµούς που θα υπήρχαν ανάµεσα στη μητρόπολη και την αποικία.

Τα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου πόντου γέµισαν από αποικίες. Oι πιο πολλές δηµιουργήθηκαν στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, έτσι που η περιοχή να ονοµαστεί Μεγάλη Ελλάδα.

Στις αποικίες οι Έλληνες προόδευσαν. Έχτισαν ναούς και έκαναν µεγάλα δηµόσια έργα. Γνώρισαν άλλους λαούς και ανέπτυξαν µε αυτούς σχέσεις, χωρίς όµως να ξεχάσουν την καταγωγή τους.

Oι σχέσεις ανάµεσα στη µητρόπολη και την αποικία ήταν πάντα στενές. Ήταν µάλιστα µεγάλο κακό να πολεµήσει η µια εναντίον της άλλης.

ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
12-10-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο "Αρχαϊκά Χρόνια - Νέες αποικίες των Ελλήνων
από τη δασκάλα
Τσαμπίκα Δρακιού

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!