51. Ο ελληνισμός στο πέρασμα των αιώνων

Εκτύπωση PDF

img51_1

Ο ελληνισμός στο πέρασμα των αιώνωνAnnouncer


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Τώρα που τελειώσαμε την εξιστόρηση της πορείας του ελληνισμού μέσα στους αιώνες, ας ξαναθυμηθούμε για λίγο τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της πορείας.

Από τότε που τα ελληνικά φύλα διασκορπίστηκαν και εγκαταστάθηκαν αρχικά στο σημερινό ελληνικό χώρο, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα οι Έλληνες δημιούργησαν το γνωστό σε όλο τον κόσμο ελληνικό πολιτισμό. Τρεις φορές μάλιστα - τη μυκηναϊκή εποχή, τα κλασικά χρόνια και την εποχή της ακμής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας - ο πολιτισμός αυτός παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη, επηρέασε ο ίδιος πολλούς λαούς και δέχθηκε επιδράσεις από γειτονικούς πληθυσμούς.

Η γεωγραφική θέση της πατρίδας μας στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική ήταν η αιτία να οδηγηθεί πολλές φορές σε περιπέτειες και δοκιμασίες. Η χώρα γνώρισε επιδρομές, λεηλασίες, καταστροφές, σφαγές, σκλαβιά και ξενική κατοχή από πολυάριθμους επιδρομείς.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Όμως, εναντίον όλων αυτών οι Έλληνες αγωνίστηκαν σθεναρά σ' όλη τη μακραίωνη ιστορία τους. Έτσι, ο ελληνισμός, μέσα σε όλες αυτές τις περιπέτειες, μπόρεσε να κρατήσει τη συνείδηση, τη γλώσσα, τα ήθη και έθιμά του.

Από τότε που η Ελλάδα απέκτησε την ανεξαρτησία της (1830), οι Έλληνες έζησαν για μεγάλο διάστημα με το όνειρο της Μεγάλης ιδέας: Να ξαναποκτήσουν, δηλαδή, όλα τα εδάφη όπου ο ελληνισμός είχε ριζώσει και είχε ακμάσει για πολλούς αιώνες. Ως ένα βαθμό η εθνική ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε και με διεθνείς συνθήκες καθορίστηκαν τα σημερινά σύνορα του ελληνικού κράτους. Τα σύνορα αυτά οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να τα υπερασπίσουν με κάθε θυσία, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας.