40. Ο ελληνισμός της Θράκης και της Μ. Ασίας

Εκτύπωση PDF

img30_1

Ο ελληνισμός της Θράκης και της Μ. ΑσίαςAnnouncer


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Πολλοί Έλληνες εξακολουθούσαν και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους να ζουν πέρα από τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Από τα αρχαία χρόνια ένα μεγάλο τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στη Μ. Ασία. Εκεί, στα παράλια της Ιωνίας, είχε γεννηθεί ο Όμηρος, ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής. Στα Αλεξανδρινά χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός αυξήθηκε και πολλοί λαοί μίλησαν ελληνικά. Έτσι, η Βυζαντινή αυτοκρατορία που αργότερα δημιουργήθηκε δέχθηκε βαθιά ελληνική επίδραση.

Η Μ. Ασία κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Πολλοί τότε εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους και άλλοι εξισλαμίστηκαν. Όσοι κράτησαν την πίστη τους γνώρισαν τα βάσανα της σκλαβιάς. Προσπάθησαν όμως, οργανωμένοι γύρω από την εκκλησία και την κοινότητά τους να διατηρήσουν τη γλώσσα και τα έθιμά τους. Ίδρυσαν σχολεία και κέντρα που συντέλεσαν στη διατήρηση του πολιτισμού τους. Ονομαστά έγιναν τα σχολεία της Σμύρνης και της Τραπεζούντας. Δραστήριοι και δημιουργικοί οι Μικρασιάτες πήραν το εμπόριο στα χέρια τους. Αρκετοί, χάρη στις ικανότητές τους, κατάφεραν να λάβουν και αξιώματα στο τουρκικό κράτος.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Οι Έλληνες επίσης που ζούσαν στα παράλια του Εύξεινου Πόντου οργάνωσαν δικό τους τρόπο ζωής και ανάπτυξαν τα γράμματα. Πιστοί στις παραδόσεις οι Πόντιοι διατήρησαν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωής.

Πολλοί Έλληνες ακόμη ζούσαν σε διάφορες περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ανατολική Θράκη με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμυλία, αλλά και σ' όλα τα παράλια του Εύξεινου Πόντου.

Οι συνθήκες ζωής όμως δεν ήταν καθόλου ευχάριστες. Το εμπόριο γινόταν με δυσκολία. Ασφάλεια δεν υπήρχε. Ειδικά οι Χριστιανοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ζούσαν σ' ένα διαρκή φόβο.