Ιστορία ΣΤ' Ψηφ. Σχολείο

Αφηγήσεις Ιστορίας ΣΤ'

Ενότητα 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τι μάθαμε στην Ιστορία της Ε΄,
     τι θα μάθουμε φέτος
speaker1

2.
Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια speaker1

Ενότητα 2
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ


3. Η Οθωμανική αυτοκρατορία speaker1

4.
Βενετοί, Γενουάτες και
     άλλοι κατακτητές
speaker1

5.
Ο σουλτάνος παραχωρεί
     «προνόμια»
speaker1

6. Οι συνθήκες ζωής
     των υποδούλων
speaker1

7.Οι κοινότητες μια μορφή
    αυτοδιοίκησης
speaker1

8. Οικονομικές δραστηριότητες
    των Ελλήνων
speaker1

9. Χαρές και λύπες
    της καθημερινής ζωής
speaker1

10. Θρύλοι και παραδόσεις
       συντηρούν την ελπίδα
speaker1

11. Τα σχολεία και
        οι δάσκαλοι του Γένους
speaker1

12. Πνευματική ανάπτυξη
      μέσα στη σκλαβιά
speaker1

13.  Κλέφτες και αρματολοί speaker1

14.  Τα κάστρα της λευτεριάς speaker1

15.  Η ένοπλη ορμή
        για απελευθέρωση
speaker1

16. Το όραμα του
       Ρήγα Φεραίου
speaker1

Ενότητα 3
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


17. Η Φιλική εταιρεία speaker1

18.
Η Επανάσταση αρχίζει
από τη Μολδοβλαχία
speaker1

19.
Η Επανάσταση εξαπλώνεται speaker1

20.  Η Επανάσταση
σημειώνει επιτυχίες
speaker1

21. Η Επανάσταση εδραιώνεται speaker1

22. Την Επανάσταση κλονίζουν
αδυναμίες και εσωτερικές
διαμάχες
speaker1

23. Διακυβέρνηση των
επαναστατημένων Ελλήνων
speaker1

24. Οι μεγάλες δυνάμεις απέναντι
στον αγώνα - Φιλελληνισμός
speaker1

25. Τούρκοι και Αιγύπτιοι
εναντίον των Ελλήνων
speaker1

26. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο
και τη Στερεά Ελλάδα
speaker1

27. Η πολιορκία και η έξοδος
του Μεσολογγιού
speaker1

28. Ο αγώνας γύρω από
την Ακρόπολη
speaker1

29. Η επέμβαση των
Μεγάλων δυνάμεων
speaker1

30. Ο Καποδίστριας
κυβερνήτης
speaker1

Ενότητα 4

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

31. Προσδοκίες των Ελλήνων
από το νέο κράτος
speaker1

32.
Η καθημερινή ζωή
στα χρόνια του Όθωνα
speaker1

33.
Από τη γενιά του '21
σε μια νέα γενιά πολιτικών
speaker1

34. Ένταση στα Βαλκάνια speaker1

35. Εξελίξεις στον ελληνικό
χώρο
speaker1

36. Ο αγώνας για τη
Μακεδονία
speaker1

37. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι speaker1

38. Πνευματική άνθηση στο
ελεύθερο ελληνικό κράτος

39. Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος
και η Ελλάδα
speaker1

40. Ο ελληνισμός της Θράκης
και της Μ. Ασίας
speaker1

41. Ο Μικρασιατικός πόλεμος speaker1

42. Το διάστημα του Μεσοπολέμου speaker1

43. Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος speaker1

44. Οι Έλληνες αντιμέτωποι
 με τους κατακτητές
speaker1

45. Ο εμφύλιος πόλεμος speaker1

46. Η Ελλάδα μετά
τον εμφύλιο πόλεμο
speaker1

47. Ανατροπή και αποκατάσταση
της δημοκρατίας
speaker1

48. Το κυπριακό, ένα μεγάλο
εθνικό θέμα
speaker1

49. Προς την ενωμένη Ευρώπη speaker1

50. Η πνευματική άνθηση
συνεχίζεται
speaker1

51. Ο ελληνισμός στο πέρασμα
των αιώνων
speaker1

5. Ο σουλτάνος παραχωρεί «προνόμια»

Εκτύπωση PDF

img5_1

Ο σουλτάνος παραχωρεί «προνόμια»Announcer


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) ακολούθησε η ανασφάλεια και ο τρόμος. Όσοι γλίτωσαν από τη σφαγή ή την αιχμαλωσία, εγκατέλειψαν τις εστίες τους με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσαν. Έτσι η Πόλη σχεδόν ερημώθηκε. Ο Μωάμεθ Β' όμως, θέλοντας να την κάνει πρωτεύουσα του κράτους του, ζήτησε από τους κατοίκους να γυρίσουν πίσω. Υποσχόταν ακόμη ότι θα τους δώσει τα σπίτια τους και εγγύηση για τη ζωή τους. Κάποιοι τότε γύρισαν και η ρημαγμένη πρωτεύουσα του Βυζαντίου ζωντάνευε σιγά σιγά.

Μια από τις πρώτες ενέργειες του Μωάμεθ Β' ήταν να επιβάλει στον πατριαρχικό θρόνο το Γεννάδιο, οπαδό της ανθενωτικής μερίδας. Ο σουλτάνος αναγνώρισε συγχρόνως τον πατριάρχη ως θρησκευτικό και πολιτικό αρχηγό όλων των ορθοδόξων. Στον κλήρο ανατέθηκαν και δικαστικές εξουσίες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν διαζύγια, κληρονομιές κ.ά. Στα εκκλησιαστικά αυτά δικαστήρια προσέφευγαν μερικές φορές και οι Τούρκοι, γιατί τα εμπιστεύονταν περισσότερο. Πατριάρχης και κλήρος βρέθηκαν στο πλευρό του ταπεινωμένου ραγιά σ' όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς και τον βοήθησαν να μην χάσει την πίστη του. Η προσφορά αυτή στάθηκε ανεκτίμητη, γιατί όποιος κρατούσε την πίστη του, κρατούσε και την ελληνική του ταυτότητα.

Γύρω από το Πατριαρχείο, που ύστερα από αρκετές περιπέτειες μεταφέρθηκε στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες. Αυτοί με τη μόρφωσή τους και τις θέσεις που πήραν στην οθωμανική διοίκηση πρόσφεραν, σε αρκετές περιπτώσεις, μεγάλες υπηρεσίες στο Γένος. Από το όνομα της συνοικίας οι Έλληνες αυτοί ονομάστηκαν Φαναριώτες.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Οι Τούρκοι, εκτός από τις θρησκευτικές, έκαμαν και άλλες παραχωρήσεις στους υπόδουλους Έλληνες. Οι λόγοι για τους οποίους έκαμαν αυτές τις παραχωρήσεις, που επικράτησε να λέγονται προνόμια, είναι πολλοί:

Γενικά οι Τούρκοι ασχολούνταν με τα πολεμικά έργα. Άφησαν λοιπόν το πεδίο ελεύθερο στους χριστιανούς να καταγίνονται με το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη γεωργία. Αναγνώρισαν ακόμη κάποια αυτοδιοίκηση στις κοινότητες που υπήρχαν από παλιά, για να εξασφαλίσουν την είσπραξη των φόρων, αφού δεν είχαν οργανωμένο υπαλληλικό προσωπικό.

Εξάλλου οι μουσουλμάνοι, που επιδίωκαν τον εξισλαμισμό των λαών τους οποίους υπέτασσαν, έδειχναν κάποιο σεβασμό για τους χριστιανούς και τους Εβραίους. Οι Τούρκοι βέβαια έκαμαν τις παραχωρήσεις για να εξυπηρετήσουν δικές τους ανάγκες. Οι Έλληνες όμως μπόρεσαν να τις αξιοποιήσουν για δική τους ωφέλεια: διατήρησαν τη θρησκεία και την ενότητά τους- προόδευσαν με τον καιρό στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τη βιοτεχνία ενίσχυσαν την αυτοδιοίκηση στις κοινότητές τους και κράτησαν τη γλώσσα τους, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.