Ιστορία Ενότητα 4

4η Ενότητα:    Η Αργοναυτική εκστρατεία ­

Στη μακριν­ή Κολχίδα, το χρυσόμαλλο δέρμα ενός κριαριού κρεμόταν για χρόνια στα κλαδιά μιας ιερής βελαν­ιδιάς. Στο βουνό Πήλιο της Θεσσαλίας, στη σπηλιά ενός Κενταύρου, μεγάλωνε ένα παιδί. Ήταν ο Ιάσονας, ένας ακόμη ήρωας της μυθολογίας μας, που θα πήγαινε κάποια μέρα, μαζί με άλλους ήρωες, τους Αργοναύτες, να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας στην Ελλάδα. Το ταξίδι τους αυτό ονομάστηκε Αργοναυτική εκστρατεία.

Λέξεις Κλειδιά:   Αργοναυτική εκστρατεία, Φρίξος, Έλλη, χρυσόμαλλο δέρας, Πελίας, Ιάσονας, Αργώ, Κολχίδα, Μήδεια


ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρουσιάσεις
σε
Power Point


Γ’ & Δ’ τάξεις:  30 ώρες / αποχώρηση:    13:1516-01-2012


Μια παρουσίαση σχετικά με  τον Πελία και τον Ιάσονα από τη δασκάλα
Δρακιού Τσαμπίκα

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!

Ακούστε το μάθημα!!!17-01-2012

Μια παρουσίαση σχετικά με  την  Αργοναυτική Εκστρατεία από τη δασκάλα
Δρακιού Τσαμπίκα

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!

Ακούστε το μάθημα!!!