Πληροφορίες Δ

tsambika Παρατηρήσεις:  

Οι μαθητές σχολάνε καθημερινά στις 13:10
Η δασκάλα της τάξης δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Τετάρτη  στις 
(12:25).
Καλή σχολική χρονιά!!!


Η δασκάλα της τάξης
 Δρακιού Τσαμπίκα


 

prog2