34. Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 34
Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!
O Μ. Αλέξανδρος πέθανε χωρίς να έχει ορίσει διάδοχό του. Oι στρατηγοί του διαφώνησαν και άρχισαν τις συγκρούσεις μεταξύ τους. Τελικά η αυτοκρατορία χωρίστηκε στο κράτος της Μακεδονίας, της Συρίας, της Αιγύπτου και αργότερα της Περγάμου.

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

   O Μ. Αλέξανδρος πέθανε, χωρίς να έχει αφήσει διάδοχο στο κράτος. Oι στρατηγοί του από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να βρούνε κάποια λύση, αλλά στάθηκε αδύνατο να συμφωνήσουν. Λίγο αργότερα η Ρωξάνη, η γυναίκα του Μ. Αλεξάνδρου, γέννησε ένα αγόρι, που πήρε το όνομα του πατέρα του. Oι διαφωνίες ανάμεσα στους στρατηγούς μεγάλωναν και έτσι άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Τελικά το κράτος διασπάστηκε και χωρίστηκε αρχικά στο κράτος της Αιγύπτου, της Συρίας και της Μακεδονίας.

Το κράτος της Αιγύπτου ίδρυσε ο στρατηγός του Μ.Αλεξάνδρου, Πτολεμαίος. Πρωτεύουσα έγινε η Αλεξάνδρεια, η οποία απέκτησε μεγάλη φήμη για τα λαμπρά της οικοδομήματα και τους σοφούς ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν εκεί.

Το κράτος της Συρίας, που ίδρυσε ο Σέλευκος, υπήρξε το μεγαλύτερο απ' όλα την εποχή αυτή. Σ' αυτό ζούσαν πολλοί λαοί που ο καθένας είχε διαφορετικές συνήθειες.

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

 

Για το λόγο αυτό ήταν δύσκολο να διοικηθεί.

Αργότερα, στα παράλια της Μ. Ασίας, ιδρύθηκε το κράτος της Περγάμου που περιέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας.

Στην Ελλάδα, το κράτος της Μακεδονίας εξακολουθούσε να είναι η πιο ισχυρή δύναμη. Είχε όμως λιγότερο πληθυσμό, γιατί πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στις μεγάλες πόλεις της Ασίας και της Αιγύπτου. Το κράτος αυτό συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με τις πόλεις της νότιας Ελλάδας, με αποτέλεσμα η δύναμή του να μειώνεται.

        
ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
3-05-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο "Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται "
από τη δασκάλα
Μαριάνθη Χαλκίτη

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!