11. Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 11
Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη 

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Oι Σπαρτιάτες ασχολούνταν κυρίως µε την πολιτική και την πολεµική τέχνη. Τα αγόρια και τα κορίτσια συνήθιζαν από µικρά σ' αυτό τον τρόπο ζωής. Oι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια.

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Η ζωή στη Σπάρτη δεν ήταν ίδια µε τη ζωή στις άλλες πόλεις. Η πόλη έµοιαζε µε στρατόπεδο και οι νόµοι ήταν αυστηροί. Λένε ότι τους νόµους έφτιαξε ο Λυκούργος, ο οποίος ζήτησε από τους Σπαρτιάτες να µην τους αλλάξουν ώσπου να γυρίσει από ένα µεγάλο ταξίδι. Έφυγε από τη Σπάρτη, αλλά δεν ξαναγύρισε ποτέ.

Τα αγόρια ως την ηλικία των εφτά χρόνων έµεναν στο σπίτι. Ύστερα την εκπαίδευσή τους την αναλάµβανε η πόλη. Από µικρά έπρεπε να συνηθίσουν στη σκληρή ζωή. Έπρεπε να µάθουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Τα µαθήµατά τους ήταν η γραφή, η ανάγνωση, η µουσική και ο χορός.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

   

Oι νέοι µάθαιναν την πολεµική τέχνη. Έµεναν σε σκηνές και έτρωγαν όλοι µαζί. Αγαπηµένο τους φαγητό ήταν ο µέλας ζωµός. Oι Σπαρτιάτες κατάφεραν έτσι να έχουν αγάπη µεταξύ τους και να δηµιουργήσουν τον πιο ισχυρό στρατό της εποχής εκείνης. Για πολλά χρόνια η σπαρτιατική φάλαγγα ήταν ανίκητη.

Με τον ίδιο τρόπο µορφώνονταν και τα κορίτσια, τα οποία, όπως και τα αγόρια, ασκούνταν στα γυµναστήρια. Φορούσαν κοντά φορέµατα και έπαιρναν µέρος σ' όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις. Με αυτό τον τρόπο θα έπλαθαν γερό σώµα και θα γίνονταν αργότερα άξιες μητέρες.

Τα χρήματα που κυκλοφορούσαν στη Σπάρτη ήταν σιδερένια και είχαν μικρή αξία. Γενικά, οι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια στη ζωή. Ένιωθαν περήφανοι για την καταγωγή τους και έμειναν ξακουστοί για τη φιλοπατρία και την ανδρεία τους.

 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
12-11-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο "Αρχαϊκά Χρόνια - Σπάρτη
(Η ζωή στην πόλη)
από τη δασκάλα
Τσαμπίκα Δρακιού

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!