9. Τα γράμματα

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 9
Τα γράμματα
 

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Oι ποιητές ασχολούνται µε τα καθηµερινά προβλήµατα των ανθρώπων. Η διδακτική ποίηση θέλει να διδάξει τον άνθρωπο, ενώ η λυρική να τον κάνει να ξεχάσει τους κόπους και τα βάσανα. Oι φιλόσοφοι ψάχνουν να βρουν πώς έγινε ο κόσµος.

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!


Αυτή την περίοδο οι ποιητές δεν ασχολούνται µε τους ήρωες και τα κατορθώµατά τους στον πόλεµο. ∆εν τους απασχολούν τα περασµένα. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η καθηµερινή ζωή των ανθρώπων και τα προβλήµατά της.

O Ησίοδος, ένας µεγάλος ποιητής, προσπαθεί µε τα ποιήµατά του να διδάξει τους ανθρώπους (διδακτική ποίηση). Στο έργο του «Έργα και ηµέρες» µιλάει για τον αδελφό του τον Πέρση, ο οποίος ήταν τεµπέλης και του άρεσε να διασκεδάζει συνέχεια. O Ησίοδος προσπαθεί µε το ποίηµά του να του δώσει συµβουλές. Θέλει να τον διδάξει πώς θα γίνει τίµιος και εργατικός.Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

 

Ένα άλλο είδος ποίησης που αναπτύχθηκε ήταν η λυρική. Oνοµάστηκε έτσι γιατί τα ποιήµατα, καθώς τα απάγγελλαν, τα συνόδευαν παίζοντας λύρα. Τα ποιήµατα αυτά είναι µικρά και µιλούν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων.

O αγώνας που έκαναν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα µε τις καθηµερινές ανάγκες τους οδήγησε σε πολλές σκέψεις. Κάποιοι άρχισαν να ασχολούνται µε θέµατα που δεν µπορούσαν οι ίδιοι να εξηγήσουν. Προσπαθούσαν κυρίως να καταλάβουν πώς έγινε ο κόσµος. Αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι. Άλλοι θέλησαν να γράψουν για τα περασµένα, για να µην ξεχαστούν. Με αυτό τον τρόπο σιγά σιγά άρχισε να δηµιουργείται και η Ιστορία.


 

ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
29-10-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο "Αρχαϊκά Χρόνια - Τα Γράμματα
από τη δασκάλα
Τσαμπίκα Δρακιού

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!