6. Τα Πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 6
Τα Πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα
 

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Η επιθυµία για καλύτερη ζωή και οι αγώνες των ανθρώπων έφεραν πολλές αλλαγές στο πολίτευµα: βασιλεία, αριστοκρατία, τυραννίδα, δηµοκρατία.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

     

Η επιθυµία για καλύτερη ζωή και οι αγώνες των ανθρώπων έφεραν πολλές αλλαγές στο πολίτευµα: βασιλεία, αριστοκρατία, τυραννίδα, δηµοκρατία. Τον παλιό καιρό, αρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς. Είχε µεγάλη δύναµη και τον σέβονταν όλοι. Καµιά φορά στο έργο του τον βοηθούσαν µερικοί ηλικιωµένοι άνθρωποι, που ξεχώριζαν για τη σοβαρότητά τους και την πείρα τους. Όταν ο βασιλιάς είχε να ανακοινώσει κάτι σπουδαίο, καλούσε το λαό σε συγκέντρωση. Το µέρος όπου γίνονταν αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν ευρύχωρο και το ονόµασαν αγορά.

Η ζωή όµως άλλαξε και ο κόσµος συγκεντρωνόταν στις πόλεις. Κάποιοι που είχαν πολλά κτήµατα, οι άριστοι, όπως τους έλεγαν, παραµέρισαν το βασιλιά και πήραν την εξουσία στα χέρια τους. Το πολίτευµα τότε έγινε αριστοκρατικό.

Η ανάπτυξη του εµπορίου έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να πλουτίσουν. Oι πλούσιοι, νιώθοντας πιο ισχυροί, πέτυχαν να πάρουν την εξουσία από τους ευγενείς. Το πολίτευµα ονοµάστηκε ολιγαρχικό, γιατί αυτοί που κυβερνούσαν ήταν λίγοι. Πολλές φορές δε συµφωνούσαν µεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά ο λαός είχε πολλά παράπονα και συχνά γίνονταν ταραχές.Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Την άσχηµη αυτή κατάσταση σε διάφορες πόλεις εκµεταλλεύτηκαν άνθρωποι που είχαν µεγάλες φιλοδοξίες. Κατάφεραν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του λαού και µε τη βοήθειά του έγιναν τύραννοι. Στο τυραννικό πολίτευµα αυτός που κυβερνούσε δεν έδινε λόγο σε κανέναν για ό,τι έκανε.

Τα προβλήµατα όµως παρέµεναν. Oι περισσότεροι δεν είχαν χωράφια για να καλλιεργήσουν και είχαν πολλά χρέη. Σε πολλές πόλεις έγιναν επαναστάσεις και έδιωξαν τους τυράννους. Oι αλλαγές συνεχίζονταν και οι άνθρωποι αγωνίζονταν να ζήσουν καλύτερα. Στην Αθήνα σιγά σιγά έπαιρνε την εξουσία ο λαός. Το πολίτευµα γινόταν δηµοκρατικό.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
17-10-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο Αρχαϊκά Χρόνια - Τα Πολιτεύματα
από τη δασκάλα
Δρακιού Τσαμπίκα

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!