28. Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 28
Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία Announcer

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!
Οι βοιωτικές πόλεις είχαν σχηματίσει συμμαχία και χρησιμοποιούσαν δικό τους νόμισμα. Από τις πόλεις αυτές η πιο σημαντική ήταν η Θήβα. Οι Θηβαίοι αργότερα ως αρχηγοί της βοιωτικής συμμαχίας δε δέχτηκαν να υπογράψουν την Ανταλκίδεια ειρήνη, γιατί δεν ήθελαν να διαλυθεί η βοιωτική συμμαχία.

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Η Θήβα, χτισμένη στη μέση μιας εύφορης πεδιάδας, υπήρξε η πιο ονομαστή πόλη της Βοιωτίας. Το όνομά της το οφείλει στη Θήβη, που ήταν κόρη του Ασωπού. Πρώτο πολίτευμά της ήταν η βασιλεία. Oι πλούσιοι όμως γαιοκτήμονες έδιωξαν το βασιλιά και κυβέρνησαν αυτοί.

Oι πόλεις της Βοιωτίας είχαν δημιουργήσει και αυτές συμμαχία. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και δικό τους νόμισμα, γιατί αυτό διευκόλυνε τις σχέσεις μεταξύ τους. Την αρχηγία της συμμαχίας την είχαν συνήθως οι Θηβαίοι.


Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

    

Το πιο σημαντικό θρησκευτικό κέντρο ήταν το μαντείο του Oγχηστού, όπου λατρευόταν ο Ποσειδώνας. Εκεί γίνονταν αγώνες, στους οποίους έπαιρναν μέρος αθλητές απ' όλες τις βοιωτικές πόλεις.

Στη βοιωτική συμμαχία δε συμμετείχαν οι Πλαταιείς. Oι Θηβαίοι θέλησαν με τη βία να τους οδηγήσουν στη συμμαχία. Oι Πλαταιείς όμως δε δέχτηκαν και ζήτησαν βοήθεια από τους Αθηναίους. O αθηναϊκός στρατός ανάγκασε τους Θηβαίους να αφήσουν ήσυχους τους Πλαταιείς. Από τότε οι Πλαταιείς είχαν φιλικές σχέσεις με τους Αθηναίους.

Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Πέρσες άρχισαν να ανακατεύονται στα πράγματα της Ελλάδας. Oι Σπαρτιάτες υπέγραψαν με τους Πέρσες μια συμφωνία, που είναι γνωστή ως Ανταλκίδεια ειρήνη (386 π.Χ.). Σύμφωνα με τους όρους της ειρήνης, οι πόλεις της Ελλάδας έπρεπε να μείνουν αυτόνομες, ελεύθερες δηλαδή να κανονίζουν μόνες τους τα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Oι Θηβαίοι δε δέχτηκαν τους όρους. Αν τους δέχονταν έπρεπε να διαλυθεί η συμμαχία.

ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
15-03-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία
από τη δασκάλα
Μαριάνθη Χαλκίτη

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!