27. Η ηγεμονία της Σπάρτης

Εκτύπωση PDF

ΚΕΦΑΛΑΙO 27
 Η ηγεμονία της ΣπάρτηςAnnouncer

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!
Oι Σπαρτιάτες τοποθετούν δικές τους κυβερνήσεις, ενώ στη Μ. Ασία στέλνουν στρατό. Στην Ελλάδα ξαναρχίζει ο πόλεµος, όπου πολλές πόλεις συµµαχούν κατά της Σπάρτης. O Αγησίλαος επιστρέφει από τη Μ. Ασία. Oι Σπαρτιάτες κάνουν συµµαχία µε τους Πέρσες και ο πόλεµος τελειώνει.

Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

Oι Σπαρτιάτες, µετά τη νίκη τους στον Πελοποννησιακό πόλεµο, ένιωσαν πολύ ισχυροί. Στις ελληνικές πόλεις έβαλαν δικούς τους ανθρώπους να κυβερνάνε. Στην Αθήνα τοποθέτησαν τριάντα ολιγαρχικούς, οι οποίοι κυβέρνησαν µε τρόπο καταπιεστικό, γι' αυτό ονοµάστηκαν τύραννοι. Ακόµη, βοήθησαν στην Περσία τον Κύρο να διώξει από το θρόνο τον αδελφό του, βασιλιά Αρταξέρξη.

Oι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας είχαν κι αυτές υποστηρίξει τον Κύρο. Μετά το θάνατό του όµως άρχισε να τις κυριεύει ο φόβος. Πίστευαν ότι ο βασιλιάς θα θελήσει να πάρει εκδίκηση. Σκέφτηκαν τότε να ζητήσουν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι έστειλαν στρατό µε αρχηγό το βασιλιά Αγησίλαο. O σπαρτιατικός στρατός νίκησε αρκετές φορές τον περσικό και οι Έλληνες που ζούσαν στα παράλια ένιωσαν πιο ασφαλείς. Γρήγορα όµως τα πράγµατα άλλαξαν.Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε την αφήγηση!!!

   

Στην Ελλάδα πολλές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Κόρινθος, η Θήβα και άλλες, είχαν κάνει συµµαχία εναντίον της Σπάρτης. Την προσπάθεια αυτή των πόλεων υποστήριξαν µε κάθε µέσο οι Πέρσες. Θεωρούσαν κέρδος να είναι οι Έλληνες χωρισµένοι και να πολεµούν µεταξύ τους.

Oι Σπαρτιάτες µπροστά στο νέο κίνδυνο ζήτησαν από τον Αγησίλαο να γυρίσει πίσω. O Αγησίλαος µε βαριά καρδιά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το έργο του στη Μ. Ασία. O νέος εµφύλιος πόλεµος που είχε αρχίσει ονοµάστηκε Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεµος, επειδή οι κυριότερες µάχες έγιναν στην περιοχή της Κορίνθου και της Βοιωτίας. O στρατός της Σπάρτης νίκησε τους συµµάχους στην Κορώνεια της Βοιωτίας. ο στόλος της όµως ηττήθηκε στην Κνίδο της Μ. Ασίας.

O κίνδυνος για τους Σπαρτιάτες ήταν µεγάλος. Σκέφτηκαν τότε να στείλουν το ναύαρχό τους Ανταλκίδα στην Περσία, όπου έκλεισε ειρήνη µε τους Πέρσες. Η ειρήνη που πήρε το όνοµα του Ανταλκίδα (Ανταλκίδεια ειρήνη, 386 π.Χ.) ήταν πολύ ταπεινωτική για τους Έλληνες.

Στην Ελλάδα τα πράγµατα ησύχασαν. Oι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και η Κύπρος έχασαν την ελευθερία τους, αφού πέρασαν στην περσική κυριαρχία. Ευτυχώς όµως η συµφωνία αυτή δεν κράτησε για πολύ.


ΙΣΤΟΡΙΑ


Παρουσίαση
σε Power Point
06-03-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο Η ηγεμονία της Σπάρτης
από τη δασκάλα
Μαριάνθη Χαλκίτη

Για να αποκτήσετε το αρχείο πατήστε εδώ!