Ιστορία Ενότητα 4

4η Ενότητα:  Ελξηνιστικά Χρόνια

Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου
Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα στους στρατηγούς του, με αποτέλεσμα η αυτοκρατορία του να χω­ριστεί στο κράτος της Μακεδονίας, της Συρίας, της Αιγύπτου και αργότερα της Περγάμου. Στον ελλαδικό χώρο ξεχώρισε το βασίλειο της Ηπείρου με βασιλιά τον Πύρρο. Στα ελληνιστικά χρόνια ο ελληνικός πολιτισμός γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, ιδίως στις πόλεις της Ανατολής, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την Πέργαμο κ.ά..

Ρώμη και Ελλάδα
Οι Ρωμαίοι, αφού κυριάρχησαν στην ιταλική χερσόνησο και νίκησαν τους Καρχηδόνιους, στράφηκαν εναντίον των Ελλήνων. Μέχρι το τέλος του 1ου αι. π.Χ. όλος ο ελληνικός κόσμος είχε υποταχθεί στους Ρωμαίους.

 

Λέξεις Κλειδιά:  Ελληνιστικά χρόνια, Μ. Αλέξανδρος, Πύρρος, Ήπειρος, καθημερινή ζωή, τέχνες, γράμματα, ρωμαϊκό κράτος, Καρχηδόνα, Ρώμη

ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρουσιάσεις
σε
Power Point


Γ’ & Δ’ τάξεις:  30 ώρες / αποχώρηση:    13:15