Σε αυτό το χώρο θα μπορείτε να βρίσκετε πάντα ανακοινώσεις για κάθε τρέχουσα ή μελλοντική δραστηριότητα του σχολείου μας