Αναπαράσταση διαδικτύου

Εκτύπωση PDF

Αναπαράσταση διαδικτύου από τους μαθητές
Με αφορμή το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος " Τι είναι το διαδίκτυο;" στις σελίδες 145-147 οι μαθητές αντιλαμβάνονται βιωματικά την έννοια του διαδικτύου. Γίνονται και αυτοί "υπολογιστές" με κάποιες πληροφορίες πάνω τους γραμμένες ( στοιχεία από λογοτεχνικά βιβλία που κατέγραψαν στο χαρτί το οποίο και κολλήθηκε στην μπλούζα τους), συνδέονται ενσύρματα, ανταλλάσουν πληροφορίες και αποσυνδέονται.  Έτσι, κατανοούν ότι η ασφαλής περιήγηση  στο διαδίκτυο βοηθάει να επικοινωνήσουμε, να ενημερωθούμε, να βρούμε πληροφορίες, να παίξουμε.
DSC02226th DSC02223th

Video από τη δράση μας