Εικαστικά (Γύρω-ολόγυρα)

Εκτύπωση PDF

Στο μάθημα «Γύρω-ολόγυρα» (σελ. 25-26) του βιβλίου των Εικαστικών οι μαθητές σχεδίασαν σε χαρτί του μέτρου το περίγραμμα μιας  συμμαθήτριάς τους και το διακόσμησαν όπως αυτοί ήθελαν.

mathitria