Σκοποί του Συλλόγου

Εκτύπωση PDF

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 17ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου
& 19ου Νηπιαγωγείου.


 Σκοποί του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

  • Η συνεργασία γονέων και δασκάλων για την πιο πρόσφορη και εποικοδομητική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, τη βελτίωση του προγράμματος διδασκαλίας, την εξεύρεση από κοινού των μέσων για τη μεθοδικότερη μετάδοση και εμπέδωση των γνώσεων.

     
  •  Η συμβολή του Συλλόγου για την τελειότερη και πλέον εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου τόσο από άποψη έμψυχου υλικού, όσο και του τεχνικού εξοπλισμού και χώρων διδασκαλίας, μη την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων για την πραγματοποίησή τους.
  •  Η στενή επαφή με τις διοικητικές αρχές και η από κοινού λύση των προβλημάτων του σχολείου με αναφορές, συστάσεις, συζητήσεις για τη βελτίωση των όρων διεξαγωγής του έργου της διαπαιδαγώγησης των μαθητών.
  •  Η γνωμοδότηση του Συλλόγου σε θέματα δαπανών του κονδυλίου της σχολικής επιτροπής για τη δικαιότερη κατανομή του, κατά σπουδαιότητα και προτεραιότητα.

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ενδεικτικά είναι:

  • Με την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών και δημιουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων κλπ.
  • Με τη συμμετοχή του Συλλόγου στα διάφορα όργανα και επιτροπές που προβλέπουν οι νόμοι και την αδιάκοπη παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
  • Με τη σύσταση επιτροπών για την επίλυση επιμέρους σχολικών προβλημάτων και με προσπάθεια για συντονισμό των Δ.Σ. όλων των Δημοτικών Σχολείων της Ρόδου, για τη μεθοδικότερη και μαζική αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημοτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο.
  • Με την παροχή κάθε είδους βοήθειας σε μαθητές που έχουν ανάγκη από αυτήν.